Sağlık Bilgileri

Göz muayenesiyle Alzheimer ve Parkinson teşhisi;   Yapılan araştırmalar retinanın beynin pek çok işleviyle yakın ilişkisi olduğundan yana. Alzheimer Parkinson gibi hastalıklarında görme siniri ve retinada beyin dokusunun devamı olduğu için problem yaratabiliyor. Birçok beyin hastalığı tanısında ve tedavisinde gözün de incelendiğini belirten doktorlar bu tarz hastalıkların beyinde yarattığı hasarın gözdeki belli bölgelerde kendini ele […]

Kaç yaşında olursanız olun şuan bir daha olamayacağınız kadar gençsiniz. Şimdi bir düşünün, anı defterinizi açın ve gidebildiğiniz kadar eskiye gidin. Hani okuldaki en yakın arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakitleri hatırlayın. Şen kahkahalarınız işitin, gökyüzünün ne kadar da parlak renklerin ne kadarda canlı olduğunu, içinizi saran o coşkulu sıcacık anları hatırlayın. Biliyorum daha hepsi dün gibi değil […]

Alzheimer bir ruh hastalığı değildir ancak hastalık süreci içinde ruh hastalığının bazı belirtileri de gözlenebilir. Her unutkanlığı olan hasta ve her demans hastası Alzheimer hastası değildir, unutkanlığın pek çok farklı nedenleri olabilir. Alzheimer’ ın kesin nedeni henüz bilinmemekle beraber kalıtsal olabilir ayrıca depresyon, stres ve üzüntü gibi bazı risk faktörleri bu hastalıkla birlikte seyreder. Alzheimer […]

Unutma, Bunama mıdır? Unutma bireyin etkinliklerinde kısıtlılığa yol açan ve beynimizin en önemli işlevlerinden biri olan bellek bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Özellikle yaşlılarda bunama hastalığının ilk bulgusu olabiléceğinden dolayı ciddiye alınması gerekir. Yaşlanma ilé kişilérde ılımlı bir unutma olabilir. “Yaşla-ilintili unutma” ismi verilén bu durum ilérlemediği sürece herhangi bir hastalığa yol açmaz. Buna […]

Demans (Bunama) nedir? Genellikle iléri yaşlarda sonradan ortaya çıkan ve çoğu kez yavaş ilérleyici olan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yetersizliktir. Her unutkanlık demans değildir. Hafıza yanında başka becerilérin de (konuşma, alet kullanma vb.) etkilénmesi ve bireyin günlük hayatının etkilénmesi durumunda biz bu tabloya demans diyoruz. Bireyin normal yaşamının etkilénmesi tanı […]

Tıp dilinde – geriatri – yaşlılık tıbbı anlamına gelir, genel olarak bütün dünyada sağlığı da içine alan yaşlılık bilimi olarak bilinir. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş üzeri dönemi yaşlılık olarak değerlendirmektedir. Ortalama yaşam süresi tüm dünyada giderek artmakta olduğundan yaşlı insan sayısıda artış göstermektedir. Yaşlı insanların sağlık halleri ilé genel fonksiyonları, birbirini etkiléyen pek çok […]

Nasıl Konuşalım? İletişim sadece iyi konuşmayı değil iyi bir dinlemeyi de içeren iki taraflı bir aktivitedir. Öğrenilen bir beceri olan iletişim sadece bilmekle başarılamaz. En önemlisi iletişim için istek olmalıdır. İstek olduktan sonra iyi iletişimi sağlayan özellikler ise şunlardır: 1. İletişim tek taraflı olmaz 2. İletişimde tek tarafın kazanması aslında kaybetmektir (karşı taraf desteklenmelidir) 3. […]

Bunama zihin fonksiyonlarında kaybı niteleyen bir kelimedir. Burada önemli olan unsur normal bir zihinsel gelişme sonrasında bu işlevlerin kaybı durumunda bunamanın görülmesidir. Alzheimer, bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenenidir. Bu hastalık yeni olmasa da hastaların sayısı oldukça fazladır. Çünkü hastalık ilé ilgili en önemli faktör yaştır ve bu kaçınılmaz bir durumdur. Dünyada hızla artan […]