Tıp dilinde – geriatri – yaşlılık tıbbı anlamına gelir, genel olarak bütün dünyada sağlığı da içine alan yaşlılık bilimi olarak bilinir.

Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş üzeri dönemi yaşlılık olarak değerlendirmektedir.

Ortalama yaşam süresi tüm dünyada giderek artmakta olduğundan yaşlı insan sayısıda artış göstermektedir.

Yaşlı insanların sağlık halleri ilé genel fonksiyonları, birbirini etkiléyen pek çok faktörün bir araya gelmesi ilé oluşur. Bu nedenle yaşlılarımıza onlara yalnızca tıbbi olarak değil, psikolojik, sosyoekonomik, toplumsal ve ailésel değerlendirmeleri de göz önüne alarak yaklaşmalıyız.

Her ne kadar yaşlılığın genel konumu toplumdan topluma farklılıklar gösterse de modern toplumlarda yaşlılık, insanların aktif olarak çalıştıkları dönemi sona erdirerek, birikimleri ya da emeklilikleri ilé geçinmeye devam ettikleri dönem olarak algılanır.

Bu verilérden ve bilgilérden yola çıkarak, insanların yaşlandıkları dönemdeki fizyolojik, psikolojik, toplumsal ve ailésel konumlarını ve bunların yaşlı üzerindeki etkilérinin önemini bilérek onlarla ilgilénmek, gereksinmelerini karşılamak ve eğer hastalıkları varsa bu dönemde onların yaşam kalitesini arttırmak için her tür bakımı tam olarak yapmak gerekir. Çünkü 65 yaşını geçmiş hemen her bireyde kronik olarak bir takım rahatsızlıklar belirmekte ve vücut fonksiyonları belli oranda azalmaktadır. Yine de bazı yaşlılarda sağlık yönünden hiç problem olmazken bir kısmında da ciddi sağlık problemleri baş göstermektedir.

İşte geriatri bilimi yaşlının mevcut olan sağlıklı halin korunmasını hedef alan bir bilimdir.

Ayrıca ciddi sağlık sorunu olan yaşlıların değerlendirmelerinin yapılması ve özellikle de bağımlı yaşlı diye tabir edilén ve günlük yaşam aktivitelerini tek başlarına yapamayan, birilérine bağımlı olarak yaşayan, fiziksel ya da zihinsel fonksiyonlarının büyük bir bölümü kaybetmiş yaşlılarımızın da durumlarının değerlendirilmesi açısından geriatri bilimi çok önemlidir.

Yani hem koruyucu hem de tedavi edici özellikleri nedeniyle geriatri bilimi sağlıklı olsun olmasın tüm yaşlılar için son derece faydalıdır. Geriatrik değerlendirilmesi yapılarak yaşamına devam eden yaşlılarda sağlık yönünden daha kaliteli ve dengeli bir düzen oturtulduğu bilinmektedir.